För trots att det just nu är gott om vatten i åar och vattendrag, har inte grundvattnet i reservoarerna hämtat sig, efter tidigare torrsomrar.

– Lite grann har det hämtat sig, säger Åke Nilsson, ledamot i direktionen för östra Smålands Kommunalteknikförbund som ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i de båda kommunerna.

– Brunnarna har ökat en del i vår. Men inte så mycket som vi kunde önska.

– Men det varierar en del mellan de olika orterna, säger Åke Nilsson vidare. I Virserum höll sig nivåerna skapligt förra säsongen, men det är där det återhämtat sig sämst nu.

Redan i höstas fanns det planer på att låta bevattningsförbudet ligga kvar över vintern, men man valde ändå att häva det och avvakta utvecklingen.

– Det fanns också de som ville att det skulle införas redan från första april, säger Åke Nilsson, men till slut valde vi att vänta till första maj.

När växtsäsongen kommer igång på allvar blir det åtgång på vattnet, växterna tar upp i stort sett allt regn som faller.

Det är mycket vatten i sjöar och vattendrag just nu. Och det är ett bra tecken, tycker Åke Nilsson. Det gör att vattentäkten i Målilla fylls på, när vattnet trycker in i brunnarna. Är det lite vatten i ån, flyter vattnet åt andra hållet och grundvattennivåerna minskar.

Inom kort kommer Länsstyrelsen i Kalmar att samla kommunerna till ett möte, för att på så sätt ta ett helhetsgrepp om vattensituationen i länet.