I bladet kan man läsa om bybrunnar. I bland hände det att flera gårdar i en by kunde samsas om en gemensam brunn. Något som dock är ganska dåligt dokumenterat, enligt hembygdsforskaren Stig-Åke Pettersson. I bladet kan man också läsa om Virserums biografer genom tiderna, och om det bortglömda hotellet.

För det finns ett sådant i Virserum. Dacke och Strömholmen är välkända, men på 20-talet öppnades ett nytt hotell av änkefru Albertina Gunnarsson. I en tidningsartikel från 1923 uppmärksammas att hon fyllde 60 år och innehade då Gunnarsonska gården och Järnvägshotellet.

Filmvisningens historia redovisas i en annan artikel i bladet.