Det är en bra affär både på kort och lång sikt, tycker ordförande Siewert Creutz.

Beslutet om satsningen är taget vid ett stormöte i föreningen och förhoppningen och målsättningen är att arbetet ska komma igång någon gång inpå nyåret.

Enligt kalkylerna ska hushållen i föreningen spara runt 200 kronor i månaden på elräkningen, samtidigt som föreningen kan sälja elström tillräckligt för att täcka upp lånekostnaden.

För projektet går naturligtvis inte att genomföra utan att behöva låna, men enligt kalkylen ska man kunna betala igen på sex, sju år.

– Sedan är det ren förtjänst, säger Siewert Creutz.

Han pekar också på att det just nu är förmånligt att göra den här satsningen med tanke på de statsbidrag som finns att få.

– Vi kan få 30 procent av kostnaden i bidrag, säger Siwert Creutz och själva satsar vi 500 000 kronor.

Bostadsrättsföreningen Trollstigen är på sätt och vis en lite annorlunda bostadsrätt. Inte minst på grund av att den består av fem villor och tre parhus. Nu är tanken att så gott som alla taken inom föreningen ska förses med solceller för att producera en del av den elström som går åt i kvarteret.

En upphandling är klar och Vetlandaföretaget OTM kommer att svara för bygget och installationen.

Tankarna på solceller föddes hos Siewert Creutz när han såg ett tv-program för en tid sedan, ett program om det globala läget och klimatförändringarna.

– Oavsett vad man har för politisk uppfattningen måste vi alla tänka till lite, säger han.