Det gör man genom att ta bort den generella dispensen som företagen tidigare åtnjutit.

– De måste nu i stället söka dispens, säger Johan Svensson (M) vice ordförande i Östra Smålands Kommunalteknikförbund, som ansvarar för dricksvattenförsörjningen i Hultsfreds och Högsby kommuner.

Men samtidigt utlovar han en generös behandling av dispensansökningarna. Målet är inte i första hand att försvåra för företagen.

– Det handlar mer om att se vad det finns för storförbrukare i de båda kommunerna, och kanske få dem att tänka till, säger Johan Svensson.

Han vill att företagen ska se om det finns andra möjligheter än att använda dricksvatten i produktionen.

Det redan beslutade bevattningsförbudet börjar gälla första maj, men redan nu ser man att nivåerna i de kommunala brunnarna sjunker fortare än man trott. Därför tar man nu det här steget, att stoppa de generella dispenserna för företagen.

– Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Vi måste vara rädda om vattnet, sa Johan Svensson, när han tog upp den här frågan som en extra informationspunkt vid kommunfullmäktiges sammanträde.