Bakom det här priset står Lärarnas Riksförbund, som i år hedrat Mattias Kempe Kreutz för att han är engagerad, närvarande och omdömesgill. 

"Han axlar ansvar, vågar säga ifrån och har samtidigt en stor empatisk förmåga", stod det bland annat i motiveringen som lästes upp i samband med att förbundets Niclas Sjöström delade ut priset till Mattias Kempe Kreutz, som är rektor på De Geergymnasiet i Norrköping sedan januari 2014.

Men allt fick sin början i Hultsfred. Det var här han växte upp, tog studenten på samhällsprogrammet 1991 och fick sin första lärartjänst på Hultsfreds Gymnasium efter examen 2002, för att sex år senare börja som rektor på samma skola.

– Man kan absolut säga att jag inspirerats och lärt mig mycket i Hultsfred, säger Mattias Kempe Kreutz och berättar att han överraskades i samband med tisdagsfikat. 

– I personalrummet var det uppriggat med tårta till alla kollegor, tillägger han.

Hur kändes det?

– Överväldigande. Och hedrande. Det var verkligen inget jag hade trott. Jag kände till priset sedan tidigare och blev väldigt glad att jag fick det.

Vad består priset av?

– Förutom äran, har jag förstått på andra som fått priset tidigare, att man får en snäll karikatyrtavla som lyfter fram det man är bra på. I samband med en bankett på tisdag kväll ska jag också hålla ett föredrag om hur jag ser på ledarskap, som jag anser bygger på tillit och relationer, det handlar om att bygga förtroende. Så gäller det att vara tydlig och jobba utifrån "dit ska vi, därför att". Då förstår man lättare beslutet.