– Vi har varit i en varselperiod under en lång tid, och utifrån olika samverkansförhandlingar har vi nu sagt upp 23 personer på enheten Västervik, som omfattar Hultsfred, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner, bekräftar Lars Borgemo arbetsförmedlingschef i norra länsdelen. Respektive kontorschef, för Hultsfreds del Kalle Östergren, höll i informationen under onsdagen.

Ett tiotal av dem är placerade på kontoret i Hultsfred, med ansvar för Hultsfred och Vimmerby kommuner.

Hur blev reaktionerna?

Artikelbild

– Vanliga mänskliga reaktioner. Samtidigt har det varit en lång process, som pågått nästan ända sedan i januari, så på ett sätt är det ändå många som upplever att det är skönt att få veta. Samtidigt som de givetvis är ledsna över att ha fått beskedet och det finns en oro för hur det ska gå med uppdraget vi har, arbetsuppgifterna vi har och så vidare.

För drygt en månad sedan kom beskedet att Arbetsförmedlingen valt att behålla sitt kontor i Hultsfred, liksom i Västervik och Kalmar. Men känslorna var blandade, klart stod att personalminskningar var att vänta.

Var det ett väntat antal som berörs av uppsägningar i norra länet?

– Sammantaget är det nog vad vi räknade med, utifrån att processen varit ganska lång, vilket fått till följd att andra personer slutat under resans gång. Så det var nog en siffra som var rätt väntad.

Gäller det även för Hultsfreds del?

– Det kan jag inte säga.

Är det anställda som har jobbat länge som får sluta?

– Det beror lite på vilken personalfunktion det gäller. Men i huvudsak, när det gäller just arbetsförmedlarrollen, berör det förhållandevis, relativt nyanställda. Det är personer med uppsägningstider på mellan ett par månader upp till ett år.

– Det handlar om personer med väldigt hög arbetsmoral, så det är väldigt tråkigt att miste dem, måste jag säga. Det är en väldigt stor och fin arbetskraft som försvinner.

Vad händer nu närmast?

– Vi jobbar framåt mot nya Arbetsförmedlingen som ska formas, en omställningsprocess vi jobbar med jämte detta. En förnyelseresa vi fortsätter för Arbetsförmedlingen, där vi inte har alla svar ännu. Omställningar är aldrig lätta, det är många frågor som är otydliga från uppdragsgivaren, alltså regeringen, men det kommer att klarna vart efter och jag tror det kan bli bra i slutänden. Jag har en tilltro till det, säger Lars Borgemo.