Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson kan inte dölja sin glädje när han presenterar granskningen som gjorts av företaget Pwc på uppdrag av kommunens egna revisorer.

– Jag är så himla glad, rapporten är fantastisk. Det brukar alltid finnas att slå ner på, men det är nästan ingen negativ kritik alls kring hur vi jobbar med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Och det trots att vi är i en ansträngd situation.

– Det är en jättebra bekräftelse från en utomstående, att det arbete vi hållit på med ett tag är bra. Det känns skönt och viktigt att veta i vårt framtida arbete, tillägger Jonny Bengtsson, (S) andre vice ordförande. Med berömmet vet vi att vi är på rätt väg.

Pettersson säger sig inte ha sett en liknande rapport, under sina många år som politiker – och Anders Törnqvist är positiv han också.

– Det finns förstås saker att jobba vidare med också, det är ju vårt uppdrag att försöka hitta förbättringsområden, men vi uppfattar att det finns en stor medvetenhet om vikten av att agera tidigt och arbeta förebyggande, säger Törnqvist som lyfter fram samarbetet över förvaltningsgränserna.

Det han syftar på är den samverkan som finns mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen sedan ungefär tio år tillbaka. Att den är grunden till att barn och unga vuxna som far illa, får det stöd och den uppmärksamhet som behövs.

– Vi märker det att man har inte den här typen av samverkan i många av länets kommuner, utan det är många gånger vattentäta skott mellan förvaltningarna. Det hade vi också tidigare, men här har vi istället numera klart givna arbetsgångar för hur vi ska arbeta gemensamt, säger Per-Inge Pettersson. Så det här är ljuv musik i dubbel bemärkelse, när man vet vår historia.

Ärendetillströmningen har ökat de senaste två åren och totalt aktualiserades 621 ärenden, rörande barn upp till 17 år, inom socialförvaltningen under förra året. En ökning med 32 procent.

"Andelen utredningar som avslutats och pågått i mer än de lagstadgade fyra månaderna är liten", står att lära i rapporten. "Vår bedömning är att utredningar görs med tillfredsställande kvalitet".

– Hur ofta får man läsa det i en revision, säger Per-Inge Pettersson nöjt.