Enligt SR P4 Kalmar riktar sig hoten mot flera skolor i Oskarshamns kommun. Det är skolorna Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet som pekas ut som mål för en skolskjutning som uppges ske i morgon torsdag. Hoten framförs på Instagram.

Skolorna håller dock öppet som vanligt i dag och räknar med att göra det i morgon också, om inte hotbilden förändras.

"Verksamheten fortsätter som vanligt under onsdagen. Polisen bedömer att skolorna kan hålla öppna som vanligt under torsdagen. I dialog med polisen har bildningsförvaltningen beslutat att verksamheten fortsätter som vanligt under torsdagen 17 maj. Ändras hotbilden omprövas beslutet" skriver kommunen på hemsidan.

Kommunen uppger också att man ger fortlöpande information om händelseutvecklingen till både elever och föräldrar.

Enligt SR P4 Kalmar letar polisen efter de som ligger bakom hoten. liknande hot har framförts mot skolor i Oskarshamn en gång förut.