Den fruktade kaninsjukan är en mycket smittsam form av gulsot som sprids bland både tam- och vildkaniner i Sverige.

Kaninerna bör egentligen vaccineras redan under senvintern, eftersom sjukdomen har en tendens att sprida sig under vårkanten. Men på grund av brist hos leverantören i Frankrike har vaccinet inte kommit i tid. Om det får några konsekvenser är oklart.

Det har varit förhållandevis lugnt förra året och även hittills i år men vi hade väldigt många fall 2016. Risken är nu när det har varit lugnt, att det kan leda till att folk inte vaccinerar sina kaniner och tänker att faran är över, men det är den inte, säger Mikael Propst, pressekreterare vid SVA.

Sjukdomen smittar både vid direktkontakt, men är också luftburen och sprids via insekter och fåglar. Symtomen kan vara blodigt skum i nosen, andningssvårigheter och hjärnskador. Det finns ingen risk för människor eller andra djur.