Fläckar på bladen, vissnande växter och ludna beläggningar – din prunkande trädgård kan drabbas av sjukdomar och mögelsvampar. Man kan inte skydda sig mot allt, men man kan förebygga och hejda en hel del.

Putsa bort så fort du ser angrepp och välj motståndskraftiga sorter om det finns, tipsar Maj-Lis Pettersson som är hortonom, expert på växtskydd och trädgårdsexpert i radioprogrammet "Odla med P1".

Hon har just kommit ut med boken ”Skydda din trädgård”, en handbok i hur man kan hantera skadedjur och sjukdomar.

Artikelbild

| Man kan inte skydda sig mot allt, men man kan förebygga och hejda en hel del i sitt gröna rum, menar trädgårdsexperten Maj-Lis Pettersson.

Mögelsvampar

Sjukdomsangrepp på trädgårdsväxter beror ofta på olika typer av mögelsvampar. De flesta trivs i hög luftfuktighet och uppkommer därför ofta på sensommaren, men den allt vanligare mjöldaggen är ett undantag.

Svampar som orsakar mjöldagg har ett annorlunda beteende än vad svampar normalt har, de gynnas av torra förhållanden. De senaste åren har jag märkt en stor ökning av mjöldaggsangrepp, även på växter som aldrig tidigare drabbats, säger Maj-Lis Pettersson.

Hon tror att det dels handlar om att det har kommit nya arter av mjöldaggssvampar med importerade växter, som går på andra växter än vi är vana vid, dels att klimatförändringar kan spela in.

Artikelbild

| Man kan inte skydda sig mot allt, men man kan förebygga och hejda en hel del i sitt gröna rum, menar trädgårdsexperten Maj-Lis Pettersson.

Det verkar som om vi får ett allt torrare klimat, och det gynnar mjöldaggssvamparna. Vi har sett väldigt lite bladmögel på potatis och tomat, och det tyder också på att det har varit torrt.

Det varma klimatet

Artikelbild

| Fruktmögelsvampens inkörsportar är främst skador orsakade av till exempel insektslarver, fåglar, getingar och skorv. Skrovangripen frukt.

Även bakteriesjukdomar gynnas av ett varmare klimat, menar Maj-Lis Pettersson.

I dag är det främst sydligaste Sverige som drabbas av bakteriesjukdomar på till exempel hästkastanj och syren. Men det kan bli ett större problem även längre norrut.
Artikelbild

| Maj-Lis Pettersson är hortonom och expert på växtskydd.

För de flesta mögelsvampar, till exempel bladmögel och gråmögel, är hög luftfuktighet väldigt gynnsamt, och även torra, varma somrar stiger fukthalten i luften på sensommaren. Att odla i upphöjda bäddar och se till att plantorna torkar snabbt efter regn, samt att inte odla för täta bestånd, är generella tips som motverkar mögeltillväxt.

I Maj-Lis Petterssons egen trädgård i nordvästra Uppland brukar bladfläckssjukdomar dyka upp ibland, men de har blivit allt färre med åren.

Artikelbild

| Boken "Skydda din trädgård" (Ordaupplaget, 2019).

Jag är väldigt uppmärksam och vet vad jag ska titta efter, och plockar bort angrepp direkt.