– Det var en stor överraskning. jag hade inte en susning om att vi skulle uppmärksammas, säger Österbymo Hardwoods platschef Gunnar Arvidsson.

Sågverket i Österbymo byggdes på 1950-talet av Åke Blom och namnet var då Bloms såg. Det var ett rent barrsågverk. En bit in på 1980-talet kom sonen Peter in i verksamheten och tog efter några år över sågen. På 1980-talet blev konkurrensen från barrträdssågverken för stor och man gick över till att såga lövträd.

– Och det gör vi än i dag, men det är enbart ektimmer som sågas, visst rullar det igenom en och en annan ask och alm, men det är marginellt, säger Gunnar Arvidsson.

Artikelbild

| KG List och Österbymo Hardwoods vd Johan Ingvarsson

Ektimmerstockarna som sågas blir bland annat golvplank och levereras till bland annat Khärs och Ekebo.

– Cirka 40 procent går på export. Främst till nordiska länder och resten är kunder runt om i landet, säger Gunnar Arvidsson.

För ett par år sedan köpte KG List i Norrhult, nordväst om Växjö, sågverket i Österbymo.

– Vi ville säkra att vi får ek till vår verksamhet i Norrhult, bland annat treskikt, limfog och lister, säger KG List vd Johan Ingvarsson.

Artikelbild

| Youssouf Mohammed jobbar i ströläggningen

Under 2017 och 2018 har KG List investerat 15 miljoner i anläggningen i Österbymo.

– Ja, det har hänt en hel del de senaste två åren. En stor flispanna har ersatt en dyrsam oljepanna och vi använder eget ekflis till pannan. Vi har byggt fyra nya torkar, där vi torkar vårt eget ektimmer, men även andra kunder torkar sitt material här för vidare träförädling. Lägg där till att hela området har stängslat in och hela ytan har fått ny asfaltbeläggning, säger Gunnar Arvidsson.

Artikelbild

Sågverket i Österbymo får ekflis över och det säljs till uppvärmning av pelletsfabriken i Forsnäs.

Under de senaste åren har antalet anställda ökat betydligt.

– Från tio anställda till 15, säger Gunnar Arvidsson.

Tomas Johansson är ordförande i Ydre Näringsliv:

– Här på sågverket har det både investerats och nyanställts, så att valet på företag inte var jättesvårt i år.

Motiveringen till årets företagare i Ydre är, "En stor satsning på rätt råvara, senaste maskintekniken, yrkesskicklig personal, trygg och säker arbetsmiljö, bearbetning med stor precision och med hög effektivitet skapas ett högt produktvärde till ett konkurrenskraftigt pris. Föra tt uppnå detta har stora investeringar gjorts".