– Det är inte många kommuner i landet som ligger så lågt som Kinda och Ydre när det gäller den totala arbetslösheten, säger Håkan Lindell, analytiker på Arbetsförmedlingen.

I länet har antalet helt arbetslösa eller personer inskrivna i program med aktivitetsstöd det senaste året minskat med 1 100 personer till 17 700, vilket motsvarar 7,9 procent.

I Kinda var i slutet av förra månaden 109 personer inskrivna som helt arbetslösa och 107 personer som var inskrivna i program med aktivitetsstöd, vilket blir 216 personer totalt eller 4,7 procent. I Ydre var 31 personer inskrivna som helt arbetslösa och 43 personer som deltog i program med aktivitetsstöd, vilket blir 74 personer totalt eller 4,3 procent. I Kinda har arbetslösheten gått upp marginellt och i Ydre har den minskat.

– Om vi ser till länet har arbetslösheten i Norrköping sjunkit med hela en procent det senaste året medan den varit oförändrad i Linköping under samma period. I exempelvis Ydre, Kinda, Åtvidaberg och Söderköping där arbetslösheten länge legat på låga nivåer är av förklarliga skäl utrymmet till ytterligare sänkningar av arbetslösheten mer begränsat, säger Håkan Lindell.

Åtvidaberg, Ydre och Kinda har länets lägsta. Högst är arbetslösheten i Norrköping och Motala.

– Problemet för mindre kommuner som Kinda och Ydre som har låg arbetslöshet är att få tag i rätt kompetens till de tjänster som företagen efterlyser. Företagen får mer och mer gå ner i sina krav och utbilda internt, säger Håkan Lindell.

Även antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) som är inskrivna på arbetsförmedlingen minskar. I Kinda var i februari 31 ungdomar helt arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det är sex färre jämfört med för ett år sedan. I Ydre har ungdomsarbetslösheten ökat med två personer till 12 under det senaste året. Totalt i länet låg ungdomsarbetslösheten i slutet av förra månaden på 2 400 personer, vilket var 410 färre jämfört med februari 2018.

Även när det gäller ungdomsarbetslösheten är den lägst i Åtvidaberg, Ydre och Kinda.

– Även när det gäller ungdomsarbetslösheten är det inte många kommuner som ligger så lågt som de här tre kommunerna, säger Håkan Lindell.

Högst ungdomsarbetslöshet har Motala, Finspång och Norrköping.