Bostadsportalen har för TT:s räkning tagit fram statistik över antalet lägenheter som togs bort från sajten osålda. I augusti var det knappt en femtedel av lägenheterna som inte såldes, en nedgång med 13 procent jämfört med samma period förra året.

Det vi ser nu är ännu ett tecken på att marknaden kommit i gång och är piggare efter tidigare turbulens. Priserna har återhämtat sig och säljare och köpare vågar komma till flera avslut nu jämfört med tidigare, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Men på ett regionalt plan syns tydliga skillnader. I Stockholm var minskningen 14 procent och i Skåne nästan 30 procent.

Stockholm sticker ut på många sätt för att priserna generellt sett är högre, vilket gör att det är svårare för köpare och säljare att mötas. I Stockholmsregionen har man också varit mera påverkad av restriktioner som till exempel skärpt amorteringskrav, vilket gör att stockholmare i högre utsträckning väljer att avvakta, säger Erik Holmberg.

Mera positivt

Samtidigt visar även Fastighetsbyråns senaste mäklarpanel på positiva tongångar för säljarna. När 448 av landets mäklare fick bedöma läget på bostadsmarknaden landade de i slutsatsen att säljarna för första gången på två år har en marginell fördel över köparna. Störst fördel på marknaden har säljarna i Malmö.

Det har varit ett väldigt tryck i Malmö de senaste åren med en rejäl prisökning och efterfrågan. Jämfört med Göteborg och Stockholm har Malmö tidigare haft ganska låga snittpriser på bostadsrätter, så när efterfrågan började öka fanns ett utrymme, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Tidigare har det varit spretigt mellan storstäder och mindre städer, men just nu råder det balans på marknaden. Samtidigt skiljer sig synen på marknaden mellan enskilda mäklare, där vissa upplever den som fortsatt trög, medan andra säger att den flyter på bra.

Inga större rörelser

Det kommande halvåret bjuder inte på några större rörelser, men i storstäderna väntas efterfrågan öka, spår Johan Engström.

Jag ser en stabil marknad både när det gäller pris och efterfrågan. Vi har en underliggande bostadsbrist som borgar för att efterfrågan ökar. Det som skulle kunna dämpa den är om vi skulle få en ökad arbetslöshet eller ett jobbigare konjunkturläge.