Debatt I början av december införs en ny arbetstidsorganisation i Vimmerby kommuns omsorg som kallas heltidsresan vilket innebär att heltidstjänster kommer att bli norm inom omsorgen. Detta har mötts av massiv kritik, innan det ens har införts.

Vad innebär då detta? Jo, i korta drag innebär det att det blir längre tjänstgöring mellan 7-22, kortare nattjänstgöring med niotimmarspass på nätterna och nattens timmar kortas ner med en timme och på så sätt får personalen arbeta en extra natt gratis för att få ihop sina timmar, tätare helgtjänstgöring och med all säkerhet kommer de omskrivna, kritiserade delade turerna bli kvar.

Blir det här en succé eller flopp? Ja, att döma av omsorgspersonalen är det ingen succé i alla fall och redan nu har många skrivit på protestlistor. Hur ska personalen orka med jobbet samt få tid med sin egen familj om man slutar kl 22 för att tidigt morgon därpå stiga upp för att arbeta dagpasset, dessutom i en kommun som fortfarande inte har barnomsorg på obekväma tider. I en del andra kommuner har man lyssnat på personalens protester och dragit tillbaka förändringarna men Vimmerby kommun har inte en tanke på att dra tillbaka någonting, och ingen blir väl heller förvånad över detta.

Personalen rasar och känner sig totalt överkörda, med all rätt. Vi måste vara rädda om vår omsorgspersonal, de gör ett beundransvärt jobb. Varför ska det vara så svårt att sätta sig ner och föra en dialog med de inblandade, försöka med alla medel som står till buds, försöka hitta lösningar som alla är nöjda med. Vimmerby ska vara en attraktiv stad att arbeta och bo i. Låt den vara det också. Nu är det så illa att en del funderar på att säga upp sig. Det får inte hända.

Låt vår duktiga och personal i omsorgen komma till tals. Det är dom som gör ett beundransvärt arbete, inte jag, inte tjänstemännen i kommunhuset och inte personalen ute i verksamheterna som lägger scheman utan de som tar hand om våra nära och kära som på ett eller annat vis behöver omsorg.

Gör om, gör rätt, lyssna och ta till er kritik. Låt sunt förnuft råda.