Det var 2005 som bröderna Mathias, Henrick och Gabriel Jonsson köpte Ogestad. Fem år senare köpte bröderna även Hyllela gård, som drivs ihop med Ogestad.

De båda gårdarna har tillsammans 1 500 mjölkkor.

Nu söker Ogestad herrgård ytterligare tre medarbetare: en djurskötare, en chaufför och en maskinförare/utfodrare. De två förstnämnda tjänsterna är en utökning av bemanningen på gården, jämfört med dagens läge.

Artikelbild

| Ungdjuren får gå ute så länge det finns bete, för att inte ta av vinterfodret i onödan.

Henrick Jonsson säger att det är svårt att få tag på folk med erfarenhet av sådant här arbete. Den som jobbar på lantbruk måste vara införstådd med att jobbet inte är lika intensivt hela tiden, men i perioder – till exempel vid skörden – fordras det mer arbete än annars.

– Man behöver inte kunna branschen, men man måste vara intresserad. Då lär man sig ganska snabbt. Man ska vara intresserad av det man håller på med. Det är också en fördel om man är ganska självgående och ändå kan samarbeta.

Den tredje vallskörden har precis avslutats och den blev bra. Men att kalla den för tredjeskörd är egentligen lite missvisande, för det var bara på 200 av totalt 700 hektar som det blev någon andraskörd i år. Så för merparten av vallarna var det faktiskt andraskörden som togs nu.

Ogestad har grovfoder så det räcker i vinter, men det beror på att spannmålen har skördats grön till ensilage.

– Vallen har gett 55–60 procent av vad ett normalår skulle ha gett, säger Henrick Jonsson.

Han berättar att de i juli sådde en mellangröda, bestående av korn och åkerböna, efter höstvetet. Den kunde de sedan skörda som grönfoder med gott resultat.

– Normalt sett tröskar vi höstvetet i augusti, men nu tog vi det som grönfoder.

De har inte behövt köpa något grovfoder, men däremot spannmål och extra HP-massa.

Det sistnämnda är ett foder som nästan uteslutande består av betfiber.

– Vi har importerat två båtar med HP-massa, säger Henrick.

Gårdens ungdjur går fortfarande på bete och det kommer de att få fortsätta göra, så länge det finns gräs åt dem, för att inte ta av vinterfodret i onödan.

Ogestad har tidigare sagt att det inte blir tal om att lämna fler djur än vanligt till slakt, på grund av torkan, eftersom det tar så lång tid att rekrytera nya djur då. Den ståndpunkten står fast.

Eftersom Ogestad gör slaktanmälan för ett år framåt, påverkas inte gården av de långa slaktköerna.

– Vi har ett rullande schema, så det ligger i en långtidsplanering, säger Henrick Jonsson.