Den långa, branta backen ner mot sjön Ryven är nu ett minne blott. Nu slingrar sig en serpentinväg hela vägen ner till stranden, vilket gör att stigningen inte blir så dramatisk.

Anita Bohman är ordförande i stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom, som bildades 1974. Namnet till trots är det faktiskt en förening, och inte en stiftelse.

Året innan hade den 15 hektar stora egendomen inköpts av Västerviks kommun i syfte att allmänheten skulle få tillträde till området.

Platsen har ett brokigt förflutet. På 1670-talet var det ett frälsehemman och ägdes av en man som hette Pistol. År 1791 såldes fastigheten på pantauktion till brukspatron P D Steen. Nästa ägare blev Jan Carl Adelswärd, som fick Ryvenäs med på köpet, när han förvärvade Överums Bruk.

På 1800-talet fanns ett trädgårdsmästeri på Ryvenäs. Det har också funnits ungdjur och ett stort antal får på platsen.

Innan ålderdomshemmet i Överum byggdes, fick Ryvenäs tjäna samma syfte under en övergångsperiod. Där bodde då pensionärer från bland annat Edsbruk, Dalhem, Lofta och Överum, berättar Anita Bohman.

I dag används platsen av bland andra Överums fritidsgård för den årliga sommarverksamheten för barn och ungdomar.

Stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom har sökt och fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Västerviks kommun till den nya serpentinvägen, som framöver ska kompletteras med skyddsräcken och sittplatser. Dessutom har många timmar ideellt arbete lagts ner på projektet.