Sofie Alvarsson är rektor för Gamlebygymnasiet, som genom Hushållningssällskapet haft avtal med arbetsförmedlingen om att att bedriva vuxenutbildning inom de gröna näringarna.

Under tre års tid har ett stort antal elever utbildats inom trädgård och lantbruk. Eleverna som har gått utbildningen, har anvisats dit av arbetsförmedlingen. Det har bland annat varit nyanlända och personer som har stått långt från arbetsmarknaden.

Men den 16 oktober upphör utbildningen, som Dagens Västervik var först att berätta om. Arbetsförmedlingen har valt att inte förlänga avtalet. Två personer, som har arbetat med utbildningen på Gamlebygymnasiet, blir då av med sina jobb.

– De har gjort ett fantastiskt jobb att motivera eleverna och lagt ner ett jättejobb på dem, säger Sofie Alvarsson.

Hon tycker att det är synd att utbildningen läggs ner. Inte bara för skolans del och för dem som blir uppsagda, utan även på grund av den efterfrågan som finns på arbetskraft med grön utbildning.

– Det är fruktansvärt. Branschen är i ett otroligt stort behov av arbetskraft.

Lars Borgemo är chef för arbetsförmedlingen i Västervik. Han försvarar beslutet att inte förlänga avtalet med Hushållningssällskapet om den här vuxenutbildningen:

– Det är en utbildning som är dyr, och vi får inte ut den effekt som vi vill på det. De får inte jobb i den utsträckningen att det är värt insatsen i pengar.

Han håller inte med om bilden av att det skulle vara så stor efterfrågan på arbetskraft inom de gröna näringarna.

– Behovet av arbetskraft är överskattat, åtminstone häromkring.

Bäst effekt av gröna arbetsmarknadsutbildningar tycker han att riktade utbildningar inom skogsnäringen har gett, där företagen står bakom och säger vilken kompetens de behöver.

Men lantbruksföretagen har ju varit med i den här utbildningen?

– Ja, men de är inte pigga på att anställa dem som är utbildade.Vi följer dem som går utbildningen, så det märker vi. På våra utbildningar vill vi ha 70–80 procent som går ut i jobb, och på våra industriutbildningar har vi det. Där är det 80–90 procent som går ut i jobb.

Lars Borgemo vill avslutningsvis framhålla att det inte handlar om att han skulle betvivla kvalitén på den utbildning som har getts i Gamleby. Det är bara det att det inte är tillräckligt hög andel elever som har gått vidare till jobb efteråt.