Efter flera år av stora ökningar, skedde ett trendbrott på hösten 2015 när högstadiet flyttade till nya lokaler i andra änden av samhället. Sedan dess har antalet utlån bara minskat på biblioteket i Gamleby.

Elever på högstadiet lånar i allmänhet mycket böcker. Samtidigt har de nu möjlighet att läsa böcker på nätet, via ett särskilt abonnemang, vilket kan förklara en del av tappet.

Under 2017 minskade antalet utlån med drygt 3 000. Från den nya nivån, 25 500 utlån, skedde sedan en ännu större minskning året därpå, då antalet utlån var mer än 6 000 färre än året innan.

Artikelbild

| Britt Stensson, Gamleby, är en trogen besökare på biblioteket. Hon är mån om att det ska finnas kvar på orten.

Bibliotekare Dag Jonasson, som inte jobbar i Gamleby den här dagen, uppger på telefon att antalet aktiva låntagare under samma period har minskat från 1 147 till 1 028.

Såväl han som flera kollegor tror att en flytt in till Gamleby köpcentrum är vad som behövs för att behålla låntagarna och få tillbaka dem man förlorat. Han har pratat med flera låntagare som håller med.

I dag ligger biblioteket på andra våningen i Åby herrgård, dit flytten gick 2008.

– Det är en mysig lokal, men den är inte gjord för bibliotek, säger Dag Jonasson.

Artikelbild

| Kurt Svensson, Gamleby, letar efter nya böcker att låna med sig hem.

Britt Stensson i Gamleby är en av stamgästerna på biblioteket. Hon tycker att det är viktigt att det finns ett bibliotek på orten. Själv läser hon helst romaner om flydda tider, gärna med humor och kärlek i. Inte deckare.

Det gör däremot Kurt Svensson i Gamleby.

Artikelbild

| Biblioteket ligger i dag i Åby herrgård.

– Jag läser mest deckare och kriminalromaner, men även lite annat.

Lucas Bäck, 8 år, från Oxebo, får representera den yngre gruppen av låntagare.

Artikelbild

| Få ungdomar lånar på Gamleby bibliotek, men däremot en del barn.

– Jag brukar mest läsa sportböcker, om fotboll och innebandy, säger han.