Debatt Att spekulera är kul. Dock ofta meningslöst. Det blir ändå (nästan) aldrig som man tänkt sig, men ibland är alternativen så få och skillnaderna så klara att det ändå inte går att låta bli. Så låt oss spekulera!

Hur kommer de närmsta fyra åren i Vimmerby kommun se ut?

Vi lämnar möjliga konstellationer därhän. Det är upp till Centerpartiet att styra och ställa med den ­saken. Vi konstaterar bara att det kan vara klokt av dem att avvakta till dess länsstyrelsen är klar med sin definitiva samman­räkning.

Det ger alla partier mer tid att se hur saker löser sig på riksplanet också. Riksplanet, undrar någon, vad har det med Vimmerby att göra?

Det har MASSOR med Vimmerby att göra.

Det är här de där få alternativen med de klara skillnaderna dyker upp som gör det möjligt att med väldigt hög sannolikhet spekulera.

Det finns två huvudalternativ. Ett rödgrönt regeringsalternativ. Och något annat alternativ.

Med ett rödgrönt alternativ kommer Vimmerby få en betydligt bättre ekonomi. Välfärdsmiljarder, glesbygdsmiljarder och möjligen också jämställdhetsmiljarder väntar landets kommuner. För Vimmerbys del skulle det röra sig om upp till 40 miljoner. Årligen. Gott och väl en krona omräknat i kommunala skatteintäkter.

Med det andra alternativet blir det – ingenting alls – av de där pengarna.

Så, den som ser fram mot ökade möjligheter till skatte­sänkningar i Vimmerby kommun får hoppas på en rödgrön regering.

Den som ser fram mot välfärdssatsningar i Vimmerby kommun får hoppas på en rödgrön regering.

Den som önskar sig lite av båda får hoppas på en rödgrön regering.

Och den som inte hoppas på en rödgrön regering, får istället se fram emot fyra tuffa, kanske till och med svåra, år i Vimmerby kommun. Utan allt det där som pengar motsvarande en krona och tjugofem öre i skatt skulle möjliggöra.

Vad hoppas du på? Och vad var det egentligen du röstade för?

Lugn, du får en ny chans om fyra år att för Vimmerbys – och alla andra kommuners – skull rösta rätt.

Till dess får vi påminna oss om att valet till riksdagen gör skillnad, hela vägen ner till Vimmerby kommun och oss som bor här, för dig som läser det här, för alla på äldreboende eller med hemtjänst, för grannen som arbetar inom kommunens verksamheter och för alla barn i skola och förskola...

Så för Vimmerbys skull, alla oss som bor här, vinner vi på en rödgrön regering. Fler borde kanske röstat för en sådan?