– Vi beslutade i veckan att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 7 miljoner extra till Rimforsa vattenverks kapacitetsutbyggnad, säger Lars Karlsson, (L), tillförordnad ordförande för kommunstyrelsen.

Sedan tidigare är det klart att Jens-Åke Bygg i Kisa har tilldelats entreprenaden av utbyggnaden av vattenverket i Rimforsa.

Budgeterat belopp för utbyggnaden, som var hämtat från en förstudie gjord 2014, uppskattades till 14 miljoner kronor. Det visar sig nu att beloppet är för lågt och kommunstyrelsen beslutade i veckan att ge ett tilläggsanslag på 7 miljoner kronor och orsaken till det är prishöjningar och lagändringar.