insändare Under många år har man byggt vindkraftverk i Sverige. Men numera har byggandet av vindkraftverk minskat.

Vindkraften kostar, inklusive underhåll, tre gånger så mycket som vattenkraft och två gånger så mycket som kärnkraftverk. Miljövinsterna är därmed försumbara.

Jag har bekanta som bor mellan Falköping och Tidaholm. Där har man byggt ett gytter av vindkraftverk. Säkert 15-20 stycken, kanske fler. Här har man hittat fridlysta rovfåglar som flugit in i kraftverkens propeller.

Att i stället bygga kraftverk till havs ute på stora pontoner eller konstgjorda öar dubblar kostnaderna. Dessa kraftverk passar inte in i naturen.

I Sverige kan det vara vindstilla i flera dagar, då räcker inte vattenkraften till. Ska då Sveriges industri stå stilla? Man kan inte skrota kärnkraften nu. Man måste underhålla kärnkraftverken och göra dem så säkra som möjligt. Vi får inte öka energipriserna för mycket, ty då minskar exporten. Jag tror vi har samma energiförsörjning om 10–15 år som nu. Men allt är inte så enkelt som många tror.