Insändare I dagarna släpptes nyheten att ITSAM:s ledning utreder att flytta huvudkontor och ett fyrtiotal medarbetare till Linköping, det vill säga till en storstad som inte ligger i någon av de sex medlemskommunerna. Ett skäl som anges är att det är svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Centerpartiet anser att ett samägt kommunalförbund i grunden är bra för att hantera komplexa IT-frågor. Ett argument för ITSAM är att det med en större gemensam organisation skulle bli lättare att rekrytera den personal som behövs, än vad varje enskild kommun förmår.

Samtidigt är det så att vi alla, såväl politiska partier som medborgare i våra kommuner är med och skapar bilden av och den verklighet vi har i våra kommuner. Att då utlokalisera arbetskraft och påtala svårigheten att rekrytera personal har ett kraftigt negativt signalvärde mot näringslivet i sin helhet men också mot alla kommunanställda. Det stärker definitivt inte bilden hur vi själva uppfattar vårt näringslivs och våra kommuners utvecklingsmöjligheter

Om det nu är så att ett hinder för ITSAM, att kunna leverera det som väntas av dem, är svårigheten att rekrytera och behålla personal bör medlemskommunerna snarast , initiera en analys hur den utmaningen kan lösas utan en flytt.