Efter en rockad bland rektorerna är Ann-Sophie Larsson, tidigare rektor på Prästängsskolan i Eksjö, ny rektor på Furulundsskolan i Mariannelund.

– Jag fick frågan om jag ville bli rektor här. Jag ville ha en utmaning i mitt skolledarskap och tyckte att det kunde passa mig väldigt bra, säger hon.

Hon utstrålar glädje när hon talar om sin nya arbetsplats.

Artikelbild

| Ann-Sophie Larsson är sedan tre veckor tillbaka ny rektor på Furulundsskolan. Här på en yta intill idrottshallen ska skolans nya paviljonger byggas.

– Det är en positiv skola och jag möter positiva elever och en väldigt engagerad personal. Skolan har en fin miljö. Sen är det visserligen trångt och det finns utmaningar på alla skolor, tillägger hon.

Sedan höstlovet har situationen svängt på skolan.

Efter att förre rektorn Tomas Erazim larmat om konsekvenserna av resursbrist och trångboddhet under hösten, beslutade rektorn att stötta skolan med en betydande punktinsats. Det innebär bland annat att ett resursteam som arbetar i hela Eksjö kommun och består av skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare och arbetsterapeut, satt sitt fokus på Furlundsskolan.

– Skolchef Bengt-Olov Södergren kontaktade oss kring hur vi kunde stötta Furulundsskolan. Vi kom fram till en insats av hela teamet. Vi har lagt ner vad vi gjorde och satsade här istället, berättar specialpedagog Berit Zachrison.

Teamet började jobba på skolan efter höstlovet och kommer att vara kvar tills jullovet.

– Det handlar om speciallärarinsatser i och utanför klassrummet, att man satsar extra resurser på några eller en enskild elev, som är i behov av särskilt stöd.

I Mariannelund finns många nyanlända. Enligt Skolverkets direktiv ska en kartläggning ske vart eleven befinner sig i kunskap på sitt egna modersmål.

– Men det har inte hunnits med tidigare, beskriver hon och nämner även pedagogiska utredningar som nu blivit möjliga.

Personalen har utbildats, bland annat i hur exempelvis bildstöd kan användas i undervisningen men även fått ökad kunskap kring trauman.

En ambition finns att teamet ska fortsätta sitt arbete i någon form även efter jul, men Berit Zachrison säger redan nu att det känns positivt.

Även trångboddheten ser snart ut att kunna lösa sig.

– Politiken har bestämt att det ska bli modulpaviljonger, berättar Ann-Sophie Larsson och pekar mot en grönyta vid idrottshallen, där de är tänkta att placeras.

Riktigt när de kan vara på plats är ännu ej klart då vatten och avlopp måste göras klart.

Då får man ett tillskott med fyra klassrum men även arbetsrum för lärarna.