I ett medborgarförslag som inkommit till Eksjö kommun skriver en orolig innevånare "Det har väll inte undgått någon att känslan av otrygghet har ökat i Sverige och då främst bland kvinnor./../Som det nu är planerar jag, och flera med mig, att komma hem före midnatt om vi promenerar eller cyklar. Det begränsar vår frihet." Förslaget gick ut på att kommunen skulle hålla samtliga gatlampor tända mellan 00.00 till 05:00. Speciellt Eksjös många gångtunnlar menar förslagsställaren är en källa till otrygghet som skulle kunna minska om det fanns belysning på båda sidor. Enligt kommunen skulle det kosta 130 000 kronor per år att hålla de 750-800 nu släckta gatulamporna tända. Istället vill kommunen öka den upplevda tryggheten genom trygghetsvandringar och ökad polisnärvaro.