Antalet små barn i Mariannelund har ökat stort de senaste åren. Det resulterar nu i att kommunen gör en rejäl satsning på barnen genom att anlägga ett nytt lekområde i centrala Mariannelund.

Samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring säger att lekparken handlar om en investering på över en miljon kronor.

Lekparken ska anläggas i Tennisparken, i anslutning till nuvarande lekområde.

Artikelbild

| Området mellan Centrumhuset och torget ska bli gångfartsområde men här avvaktar kommunen planerade ledningsarbeten.

– Vi vill utveckla parken i sin helhet och börjar fokusera på lekparken, säger stadsträdgårdsmästare Elisabeth Jürgensen.

– Vi vill göra det mer ombonat och skapa rum i parken, förklarar hon.

Det hoppas kommunen kunna åstakomma genom att bland annat plantera en häck runt lekparken, där nuvarande lekområde också kommer att finns kvar.

– Jag hoppas barnen kommer att tycka om lekparken och det blir lite skydd mot gatan, även om det är väldigt öppet.

Vad ska det då blir för nytt i lekparken?

– Det kommer att bli två gunghjul, två olika sorters lekställningar och dessutom en hinderbana. Hinderbanan tror jag barnen kommer att tycka är riktigt skoj, säger hon.

Just nu håller kommunen på att upphandla jobbet. Arbetet ska enligt planerna både påbörjas och vara klart i höst.

Framöver väntas fler sittplatser bli aktuella. Naturområdet mot Bruzaån ska behållas även framöver men Elisabeth Jürgensen berättar att man vill ta upp öppningar i vegetationen, så att allmänheten kan promenera ner till ån. Kommunen är därtill mån att behålla lummigheten och att de träd som finns sparas.

Lekparken är bara en del i en större satsning som Eksjö kommun avser göra på centrala Mariannelund.

Området mellan Centrumhuset och torget planeras göras om till ett gångfartsområde men här avvaktar man ledningsarbeten som är planerade att genomföras.

Totalt är 1,8 miljoner avsatta till stadsmiljöåtgärder där en del av budgeten tagits till ett nytt tak på scenen på torget. Detta blev klart under sommaren.

Kommer några andra åtgärder ske i samhället inom park?

– Vi vill jobba vidare med Herrgårdsparken. Det har dött en del träd. De mådde inte så bra innan men har säkert inte mått så bra av den här sommaren, säger hon.

Planteringsytor i centrum som idag bara är jordytor. Vad händer med dem?

– Det är en resursfråga. Vi är på gång att omorganisera så det blir mer resurser, säger Elisabeth Jürgensen.