I Eksjö kommun började skolorna under tisdagen.

På Furulundsskolan välkomnades 29 barn till förskoleklassen.

– Det var många i förskoleklassen förra året också. Då var det 26-27 elever berättar rektor Tomas Erazim.

29 nybörjare har skrivits in men ytterligare två kan vara aktuella att börja i klassen.

I ettan finns i dag 24 elever och i alla klasser utom årskurs fem är det numera fler än 20 elever.

Totalt var 295 elever inskrivna på Furulundsskolan vid skolstarten.

Skolan har lyckats tillsätta i stort sett alla tjänster. Undantaget är speciallärare för årskurs 7-9.

Furulundsskolans nya personal är Julia Brenner (tyska + nyanlända), Pierre Nilsson (spanska, engelska, svenska), Danny Lundgren (hemkunskap), Anna Tibbelin (klasslärare årskurs 5), Katrin Dzanovic (klasslärare årskurs 4), Linda Duveskog (svenska som andraspråk) och Sara Ejeby (svenska som andraspråk).

I Ingatorp välkomnades 15 nybörjare och 22 elever i årskurs ett.

– Det är väldigt olika år från år. Det var 22 nybörjare förra året och 12 året innan,

– Vi har ytterligare 5-6 elever på väg in. Det är inflyttade barn från andra kommuner med annat modersmål än svenska, säger rektor Anna Sandberg.

På Ingatorpsskolan fanns vid skolstarten 135 elever inskrivna.

Anna Sandberg är nöjd med lärarsituationen då alla tjänster är tillsatta. 18 av de 20 lärarna har lärarutbildning.

– Förra året hade vi svårt att rekrytera personal. I år var alla tjänster tillsatta innan sommaren, berättar Anna Sandberg.