– Vi är väldigt oroliga för försörjningsstödet som ökar väldigt nu, säger socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson.

Prognosen för sociala sektorn visar ett underskott på 14 miljoner kronor vid årets slut. Mer än hälften, 7,4 miljoner motsvarande 8,5 procent av budgeten, väntas vara förlängning av vissa placeringar, människor som bor i Eksjö men exempelvis får missbruksvård i en annan kommun, men framförallt försörjningsstöd. 

Förra året var samma siffra 2,1 miljoner.

–De senaste fyra åren har vi haft en oroväckande utveckling. Vi måste vara tydligare med att hela kommunförvaltningen måste lösa det tillsammans. Vi måste samarbeta.. Våra bolag har en viktig roll att bereda praktikplatser, säger Ulf Bardh (C).

Socialchef Patrik Hedström säger att man måste påbörja en process där hela förvaltningen tar ett ansvar:

–  Det måste beredas praktikplatser och språkpraktikplatser som kan leda till jobb så man kan bli självförsörjande. Vi måste titta på vad vi gör under och efter etableringen, säger han.

– V måste skapa förutsättningar, instämmer Marie-Louise Gunnarsson.

Kjell Axell (S) poängterar att det finns goda exempel från andra kommuner där praktik och SFI-studier kombineras.

–  Då får man möjligheten att praktisera sina kunskaper från SFI istället för att gå hem efter lektionerna och prata sitt hemspråk. Timmarna på praktiken kan ge mer än SFI-timmarna. Det är kontakten med andra människor som är det viktigaste, säger Kjell Axell.