Eksjös kulturfestival närmar sig och Filmbyn Småland är en av platserna där det sker aktiviteter.

– Vi ska ha en kulturlunch och luftslottet invigs, säger Anna Mellergård, som arbetar med att utveckla verksamheten.

Luftslottet avses att färdigställas under de närmaste veckorna. Idag är bara en knapp tredjedel av konstverket klart.

Från den 31 oktober till den 1 november, vilket sammanfaller med kulturveckan, bjuder Filmbyn in höstlovslediga barn till att lära sig mer om film och då får det nyinvigda luftslottet en central roll.

Luftslottet ska, när det är klart, ha tolv rum och tanken är att skapa ett manus utifrån det.

– Jag kommer att skapa en röd tråd. Jag planerar en idé och planterar rekvisita i de olika rummen. Sedan får vi se om barnen köper min idé eller om de har något annat förslag. Det kan handla om "En dag på slottet". Då kan de skapa sina egna idéer och jag håller bara tömmarna så vi hinner göra en film, berättar Saimy Swärd, som engagerats att leda filmworkshopen.

– Vi har inte kompetensen i huset utan samarbetar med filmare i regionen. Jag tycker det är roligt att ha en lokal filmare, säger Anna Mellergård.

Saimy Swärd har bland annat under många år jobbat med TV-produktion och då främst barn-tv på den Finska Televisionen.

Numera bor hon i Bellö och driver en egen firma där hon jobbar i skolor med filmpedagogik gentemot regionen.

– Då har vi alltid varit i klassrum. Nu ska vi vara i ett slott. Det kanske regnar och alla måste ha paraply, säger hon om de utmaningar vädret kan ställa till med i ett slott utan väggar och tak.

Planeringen är i full gång och Saimy Swärd summerar filmworkshopen:

– Det ska vara roligt. De kommer att få filma, lära sig hur man jobbar med bilder och andra grundelement för att göra egen film. Förhoppningsvis blir det en kort saga med en dramaturgisk kurva.

Den planerade filmen kommer framöver att visas på Filmbyn men även läggas ut på Youtube.

– Jag tycker det är viktigt att ge barnen en röst och digital delaktighet, säger hon.

Filmworkshopen bekostas av statliga medel.

– Det finns statliga pengar att söka för höstlovsaktiviteter och dem har vi sökt och fått. Filmbyn har inga egna medel till det utan jobbar för att hålla utställningen öppen, kommenterar Anna Mellergård.