Situationen på Furulundsskolan i Mariannelund har varit ansträngd. Under hösten blev den akut med trångboddhet, lärarbrist och sjukskrivningar.

I oktober redovisade barn- och utbildningsnämnden en handlingsplan för att få bukt med problemen.

– Det handlar om att prioritera personal, få stöd med vikariesituation och prioritera elevhälsan, där man får förstärkning, beskrev nämndens ordförande Bo-Kenneth Knutsson.

Samma dag blev rektorn sjukskriven.

– Det tog så mycket på energin att jag inte orkade längre. Jag har aldrig varit sjuk innan på det viset, säger rektor Tomas Erazim, som säger att han idag mår mycket bättre.

– Jag tror stöten kom med neddragningarna där alla skolor var tvungna att presentera en plan. Vi fick dra ner 20 procent till höstterminen, inte på lärare men på stödpersonal.

- Min sjukskrivning har inte fått mig att tappa sugen på skolan och jag tror jag har mycket att ge, säger han.

Tomas Erazim är sjukskriven fram till 2 december då han börjar då jobba halvtid under några veckor.

Men det blir inte till Furulundsskolan i Mariannelund han återvänder.

I stället tar han sig an en av två just nu vakanta rektorstjänster på Eksjö gymnasium.

Ny rektor på Furulundskolan blir Ann-Sophie Larsson som är rektor på Prästängsskolan, vars nuvarande tjänst, därmed bli vakant.

På måndagen informerades personalen på Eksjö gymnasium och även vårdnadshavare på Furulundsskolan om förändringen.

Under måndagen sökte vi skolchef Bengt-Olov Södergren utan att lyckas komma i kontakt med honom.