Mycket kan hända på några år och prognoser kan jämnas med marken. Det har skett vad gällerFurulundsskolans elevutveckling.

Under en längre tid minskade befolkningen och det var utflyttning. När skolan skulle renoveras för några år sedan utgick man därför från den verkligheten. En stor uttjänt skolbyggnad revs och de lokaler som blev kvar, ansågs då, vara tillräckliga med marginal för framtiden.

Men förändringen överrumplade. Verksamheterna hann knappt flytta in förrän lokalfrågan kom på tal då elevantalet ökade.

– När jag började som rektor 2015 var det 230 elever. Nu är det 295 elever och 14 ytterligare står i kö att skrivas in, säger Tomas Erazim på Furulundsskolan.

När höstterminen startade välkomnades 29 sexåringar, vilket är många för skolan ifråga.

– Och ett par till vill börja hos oss, om vi tar emot dem, säger Tomas Erazim.

Men svaret är inte självklart för skolan längre.

– Frågan är just uppe hos skolchefen för vi vet inte om vi får in 31 barn. Säger skolchefen att vi får in det med nöd och näppe, så skulle vi få i det. Men till nästa år har vi inte klassrum till alla elever, säger Erazim.

En skola måste ta emot elever och det finns egentligen bara två skäl att kunna neka. Det ena är att det skulle innebära orimliga ekonomiska konsekvenser och det andra arbetsmiljöskäl, där lokalbrist kan ha betydelse.

I dag är det stort tryck även på förskolan. För att lösa situationen har kommunen hyrt in sig i lokaler både på trygghetsboendet men även i ett flerfamiljshus i samhället.

Om dagens reviderade elevprognos håller, kommer Furulundsskolan få så stora klasser att de måste delas i två, i varje årskurs. Det är aktuellt för förskoleklass upp till årskurs sex.

– De yngre som trycker på blir för stora grupper. Idag kan man inte göra en uppdelning då klassrum saknas. Tills nästa läsår måste det lösas, säger Erazim.

Matsalen är också ett problem. På bara en timme och en kvart ska upp emot 350 personer äta i lokalen där maximalt 100 tillåts vara samtidigt.

Kommunen gjorde en lokalutredning så sent som i våras. En utredning som sektorns utvecklingsledare Ann-Marie Pejrud berättar måste ses över igen.

Tidningen har sökt skolchef Bengt-Olov Södergren.