På 70-talet gjorde polisen ett stort beslag av falsk konst i Jönköpingstrakten. Konstnärerna utgavs vara av Rubens, Renoir, Monet, Anders Zorn med flera. Konsten förvaras hos polisen som en referenssamling och ett urval har lånats ut till Eksjö museum.

Onsdagen den 11 september besöker Görel Cavalli Björkman, specialist på äldre måleri Eksjö för att hålla ett föredrag.

– Hon kommer att prata om hur man sett på konstförfalskning. Det är en gråzon. En del konstnärer hade verkstäder och konstnären satte sin signatur, säger museichef Pia Löfgren.

Lektor Carl-Johan Svenson kommer på besök i slutet av månaden.

 – Han har skrivit en bok om just det här konstbeslaget och polisens arbete, säger hon.