Lagom till semesterperioden 2017 stod den helt nya anläggningen Filmbyn Småland i Mariannelund klar. Först hade man kalkylerat med 7 000 besökare men kom upp i ett besöksantal på närmare 10 000.

Hur blev 2018?

– Ungefär 8 500 har vi konstaterat att det blev, säger Robert Glader, projektledare för Filmbyn.

Det är långt från de 15 000 besökare som anläggningen kalkylerade.

– Vi tappade besökare. Det är svårt att efter två år analysera då man inte har någon statistik att falla tillbaka på. I ett sånt läge kan man tro att det är något fel på produkten men vi har gjort ganska omfattande kundundersökningar bland besökarna, där vi fått väldigt bra betyg och omdömen. Det gör att man har en trygghet i att det är rätt produkt och att den fungerar.

– Det vi själva analyserat, så var värmen definitivt en stor orsak till att det blev färre besökare. Sedan är det svårt att veta om man borde gjort något annat i något skede, exempelvis marknadsföringsmässigt. Det är svårt när man är nystartad och inte har tillräckligt med pengar att marknadsföra sig, säger han.

– När vi började med tankarna om Filmbyn, fick vi veta att vi inte skulle nå "breake even" förrän efter fem år. Man har förhoppningen att det ska fortare och självklart hade vi sett många fler men det tar tid.

Robert Glader är, trots sommarens tapp, ändå ganska nöjd.

– Sett ur ett tvåårsperspektiv så har vi inte tappat så mycket. Vi hade kalkylerat med 22 000 besökare och vi fick cirka 18 500, säger han.

Inför byggstarten gick Region Jönköpings län in med sex miljoner i allmänna pengar till utställningen. Eksjö kommun satsade sju miljoner som ägartillskott i fastighetsbolaget.

Utställningen fick ett kommunalt startbidrag på två miljoner 2015. Regionen har satsat 1,2 miljoner i stöd för att hålla igång utställningen och filmworkshops, då det ses som en viktig näringslivssatsning för bygden för att gynna utveckling och attraktivitet.

– Anledningen att vi gör det här är för att utveckla Mariannelund och inte för att någon ska tjäna pengar. Det kunde lika väl vara en förening. Alla pengar som det genererar ska återinvesteras i verksamheten, säger Robert Glader.

Kommunalråd Annlie Hägg (c), ser Filmbyn som viktig:

– För oss är det en långsiktig satsning för landsbygdsutveckling och ökad attraktion. Det kommer gynna näringslivet och stärka vår identitet som kultur- och evenemangskommun. Man måste se det här på lång sikt, säger hon.