Fyra föreläsningar är planerade. Vid den första som anordnas på onsdag, berättar Inge Bengtsson, Korsberga om sitt liv. I april avslutas föreläsningsserien med besök av Johan och Gunilla Sigvardsson.

I april inbjuder internationella gruppen till en Lutherhjälpskväll. Eleanor Karlsson kommer då att tala över ämnet "Eva Spångbergs ofullbordade". Det blir då också en auktion. Sockenrådet ordnar vårfest och många ser fram emot då Börje Gunnevik kommer att guida i Qvill. Svenska kyrkan inbjuder till gudstjänster, en del med extra musik och även efterföljande våffelservering.

Hembygdsföreningens och sockenrådets årsmöten äger rum i slutet av mars.