Orsaken är att det har kommit upp djur på vägen.

Trafikverket bedömer att händelsen har stor påverkan på trafiken. Varningen gick ut vid niotiden på förmiddagen på onsdagen och enligt trafikverket bedöms trafiken påverkas fram till klockan 10.00

Uppdatering klockan 10:10: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.