Debatt Ekonomichefen i Vimmerby kommun meddelade i höstas, att kommunen återigen troligtvis inte uppfyller målen för god ekonomi. Han angav att prognosen för 2018 är att kommunen ej uppnår tvåprocents­målet. Detta mål som kommunförbundet tagit fram för kommunerna, anger en långsiktig hållbar och eftersträvansvärd nivå för nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag bör vara högst 98 procent. Vimmerby kommun har nu, om prognosen för 2018 stämmer, haft en tioårig period då kommunen misslyckats att nå målet i åtta av tio år. Sedan år 2008 har målet endast uppfyllts år 2011 och 2012.

I kommunens budget för 2019 anges samma nettokostnadsmål igen. Men vad gör den politiska majoriteten C, M och KD detaljerat. Jo den puttar in ett finansnetto om tolv miljoner och går därmed in med ett resultatmål om 2,2 procent. Detta är äpplen och päron. Majoriteten anger en sak och gör en annan. Jämför med förra årets budget, där vi inte hade ett finansnetto.

Vänsterpartiet, som enda parti med ändringsförslag, konstaterar att något är konstigt med Vimmerby kommuns ekonomi. Men detta ska inte personal och invånare lida av och därför ökar de istället kostnaderna. Mycket har jag sett men när siffrorna ej stämmer då ökar Vänsterpartiet utgifterna! Opportunt.

Liberalerna gick i valet fram med beaktande av realism avseende kommunens ekonomi. En mängd åtgärder i besparande syfte och avgiftshöjningar, allt för att skapa hållbar ekonomi och för att uppnå nettokostnadsmålet. Detta avvisade väljarna brutalt. Men realismen kvarstår. Det är något som är fel med ekonomin. Vi har i Vimmerby högst kommunalskatt i länet. Ja till och med bland de högsta i södra Sverige.

Har vi då en verksamhet som är i topp? Nej, vi har ingen musikskola att tala om. Fritidsskolverksamheten har släppt allt vad pedagogisk verksamhet innebär och i skolan används mycket gammal litteratur. Föräldrar ombeds kopiera undervisningsmaterial eftersom det inte finns tillräckligt med litteratur. Blir detta jämlikt? Får alla elever samma undervisning?

Det talas om stora framtida investeringar. Nettokostnadsandelsmålet med två procent över, är till för att långsiktigt klara investeringar. Genom att fuska med målet riskerar vi att ej klara dessa. Konsekvensen blir allt som oftast snabba drastiska nedskärningar som när vi raserade Kulturskolan. Det är också stor risk att skattehöjningen kommer. Vimmerby kommun har höjt skatten i två steg sedan 2008 och sammanlagd höjning är nu 90 öre. Samtidigt höjdes landstingets skatt 2014 med 50 öre. Jag har inget emot skatt bara det går till det allmännas bästa. Så är fallet i landstinget där Västerviks sjukhus i patienters ögon får toppbetyg. Men i Vimmerby är situationen inte så.

Kan politikerna i Vimmerby se sig själva i ögonen! Glida på vedertagna ekonomiska begrepp. Säga att nu har vi ekonomi i balans. Är det detta som skapar förtroende när vi nu nästan varje år säger efter budgetåret att målet sprack? Att Vänsterpartiet är opportunt är inget nytt. Men majoriteten och S, vad gör ni?

SD:s framgång bygger i mångt och mycket på ett missnöje. Jag tror som liberal att enda väg att motverka missnöje är att vara realist och tala om problemen, samt lösa dem. Inte att dölja.