– Mobiltelefoner är en del av vårt liv, det gäller så väl barn som vuxna, och den används på tusen olika sätt, ibland också i undervisningen. Det är också sant att den stör, att den försämrar vår koncentrationsförmåga, förkortar vårt uppmärksamhetsspann och är en del av i princip alla konflikter som vi har här på skolan. Om man kan lösa problemen genom ett förbud, det är jag väldigt tveksam till, menar Värgårdsskolans högstadierektor Johannes Kullered.

I den så kallade januariöverenskommelsen meddelade regeringen att de vill införa ett allmänt mobilförbud under lektionstid, ett förslag som kan komma att gälla från och med den 1 januari 2021. På Värgårdsskolan i Kisa uppmanas redan alla elever att lämna kvar mobiltelefonerna i sina skåp, eller i speciella fickor i klassrummet. Rektor Johannes Kullered tycker att frågan är komplicerad.

– Om det blir någon skillnad med ett nationellt mobilförbud beror väldigt mycket på hur det utformas. Ska det vara ett förbud som gäller under hela skoldagen eller kommer det att innbära förändringar kring lärarnas möjligheter att ingripa mot de elever som inte följer reglerna. Det är helt avgörande för om det kommer att få ett bra eller dåligt resultat, menar han.

Artikelbild

| Emily Barton och Fannie Asterling går i nian på Värgårdsskolan. De tror att ett mobilförbud skulle kunna få en motsatt effekt och leda till att mobilanvändningen ökar.

I Kisaskolans ordningsregler, som uppdaterades under 2017, står det att alla elever är skyldiga att i början av varje lektion lämna mobiltelefonen i klassrummets mobilfack, detta för att alla elever ska ha rätt att få arbeta utan att bli avbrutna. Lärarna Stefan Simonsson och Therese Fridell ser, trots reglerna, positivt på ett förbud.

– Jag tycker att det är bra, mobilen är ofta ett störningsmoment och på den här skolan har alla elever egna datorer, så då kan jag tycka att det räcker med den. Det är också som lärare lättare att luta sig mot ett förbud när man säger till eleverna, säger Fridell och Simonsson fyller i:

– Även om mobilen är ett bra verktyg som går att använda i undervisningen så stör den nog mer än vad den hjälper för de allra flesta. Som det är i dag stör ibland mobiltelefonerna även om de ligger i mobilfacken.

För niondeklassarna Emily Barton och Fannie Asterling låter inte ett mobilförbud som någon bra idé.

Artikelbild

| Rektor Johannes Kullered är tveksam till att ett allmänt mobilförbud skulle lösa de problem som mobilen skapar på Värgårdsskolan.

– Jag tror att det är bättre om man får ha den än om man tvingas lämna ifrån sig den, säger Emily, som är ordförande i elevrådet, och Fannie fortsätter:

– Med ett förbud tror jag att vi elever kommer att använda mobilen ändå, för då vill man vara lite busig och trotsig. Det kanske skulle leda till att vi använder den mer.