När de båda kallar till information om en alternativ oppositionsbudget för 2019 i Kinda, så beskriver de sig som Kindaalliansen. Och visst har de en långvarig historia ihop, Lars och Anders.

-Så är det ja, men det betyder inte att vi i valarbetet agerar som en allians, säger Anders Ljung.

Den alternativa budget de tagit fram skiljer sig inte alltför mycket från majoritetens redan lagda förslag. Och slutraden är densamma, vilket innebär att båda sidor är ganska överens om tagen.

-Vi har ju att rätta oss efter vad ekonomiavdelningen ger för besked i den frågan. Även vi vill ju ha en ekonomi i balans, säger Lars Karlsson.

Ny organisation

Det innebär att nettokostnaden, alltså rambudgeten, hamnar på 561 miljoner kronor. För majoriteten, alltså S+M+KD, såväl som för oppositionen.

Eller?

-Nja, inte riktigt. Som du ser är vi bara två partier som sitter här, men vi är eniga om tagen inom hela oppositionen.

Det är endast på ett par poster summorna skiljer sig med majoritetens förslag. Det är dels drygt 1,2 miljoner mindre till kommunstyrelsen, dels två miljoner mindre till KF:s pott för oförutsedda utgifter.

-Dessa två förändringar plus att vi vill minska samhällsbyggnadsnämndens budget med cirka två miljoner, innebär att vi vill markera den organisationsförändring mer tydligt.

De båda menar att det är fel att göra en omorganisation och fördela om ansvaret i olika frågor, utan att följa med på kostnadssidan.

-Vi drar ner lite på samhällsbyggnadsnämnden, som ju är ett resultat av omorganisationen. Syftet var ju att vi skulle få en effektivisering i kommunstyrelsens arbete, och det får vi ju inte om det inte motsvaras i budgeten.

-Som det är nu har man bara fört över pengar, det hela kostar exakt detsamma. Och då är ju frågan vad syftet med omorganisationen var. Tanken var ju att personalen skulle få jobba närmare varandra och på så sätt åstadkomma samordningsvinster.

Utöver detta är det smärre justeringar inom dels bildningsnämnden, dels vård- och omsorg. När det gäller bildning så propagerar de båda för ökade resurser till lärare, och när det gäller vård- och omsorg så handlar det om mer pengar till hemtjänsten.

Valfrågor

I övrigt så håller Karlsson och Ljung med om att de flesta investeringar som redan beslutats, varav en del är väldigt stora, har skett i samförstånd mellan majoritet och opposition.

Har ni då inga vallöften att fresta Kindaborna med, så här ett halvår före valet?

-Jo, men dem håller vi på en tid till.

-Men så mycket kan jag ändå säga, fortsätter Lars Karlsson, och det är väl att om det är något Kindabornas skattekronor ska gå till så är det väl vård- och omsorg. Och kanske särskilt till hemtjänsten.

Anders Ljung håller med om att det är fel att som vård- och omsorgsledningen, peka ut en enskild liten del av dess stora verksamhet, som orsak till problemet.

Så även du håller med Lars Karlsson i hans krav på Roger Rydströms (S), avgång?

-Jag håller med om kritiken som riktar sig till ledningen och väljer han själv att hoppa av så har jag inget emot det. Men så här nära inför valet, vill jag hellre vänta på valresultatet.

-Jag upplever det ändå som jag har stöd från hela oppositionen i min hårda kritik mot vård- och omsorgsledningen, avslutar Lars Karlsson.