Insändare Vi pratar ofta om klimat och miljö och vi arbetar ständigt med att uppnå klimatmålen. Istället för att ta bilen till arbetsplats och skola uppmanas vi oftast att ta allmänna kommunikationer där det fungerar, med två syften: att främja miljön med mindre utsläpp samt att få en bättre hälsa. Cykeln är ett utmärkt transportmedel med noll utsläpp. Det går naturligtvis inte att cykla från kransorterna om man arbetar eller går i skola i Vimmerby men inom Vimmerby bör kommunen främja cyklandet.

Vimmerby är en serviceinriktad och turistvänlig stad så vad skulle inte passa bättre än att installera så kallade cykelpumpstationer som en extra service till kommuninvånare och turister. Cykelpumparna skulle inte bara uppskattas av cyklisterna utan även av rullstolsburna och personer med barnvagn. Vi Sverigedemokrater värnar om miljö och hälsa så vi har lämnat in en motion till kommunen att skaffa cykelpumpar till stadskärnan. Nu är det bara att vänta på utfallet i kommunfullmäktige och förhoppningsvis blir den bifallen