Debatt Vimmerby har nu drabbats av en riktig ”byggboom”. Bra, till och med riktigt bra för bostäder behövs då Vimmerby växer.

Men det som känns mindre bra är att det planeras för ett höghus på gamla Sibyllatomten, ett höghus som enligt stadsarkitektens egna ord kommer att smälta in i miljön samt att det nya huset inte kommer att synas mer än stadshotellet och att det blir lågt i förhållande till kyrktornet.

Jag förstår inte riktigt hur man kan jämföra dessa byggnader med ett höghus. Stadshotellet har sin prägel mitt i stadskärnan och det har sin eget utseende för att vara just ett hotell dit turistande gäster lätt hittar. Ett kyrktorn är ett kyrktorn och inte jämförbart med något annat och nu alltså, en liten bit därifrån planeras det för ett höghus på omkring 20 meter högt, något som verkligen sticker ut i Vimmerbys mysiga småskaliga stadskärna. Och gäller inte gestaltningsprogrammet vackra Vimmerby längre som KF beslutade om i juni 2015? ”Vackra Vimmerby” som förespråkar småskalig byggnation. Där står ingenting om höghuskomplex som förfular omgivningen och miljön däromkring. Var ska ni ersätta alla parkeringsplatser som försvinner, dels på Sibyllatomten men även de som försvann på Stören.

Vimmerby har fått goda vitsord från turister att det är gott om parkeringsplatser och att det är en parkeringsvänlig stad. Ni kan ju inte bara ta mark i anspråk utan att ha plan B färdig, i det här fallet parkeringar. Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön.

Vi Sverigedemokrater vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Redan i dag ger lagen medborgarna rätt till ett visst inflytande över stadsplaneringen och det är ett viktigt inslag i demokratin. De invånare som berörs av beslut inom detta område bör få stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Ha dialog med de invånare som berörs av detta. Hör vad de har att säga och eventuellt låt det bli folkomröstning, jag är säker på att majoriteten av alla tillfrågade är negativt inställda till ett höghusbygge, i vår lilla gemytliga, småskaliga, idylliska stad Vimmerby.