Brott Riksdagen slår fast att brott som begås mot politiker ska kunna straffas hårdare, det vill säga om det riktas mot personen just för att han eller hon är politiker. Det ska även gälla brott som begås mot närstående till politiker på grund av det politiska uppdraget.

Riksdagen ber också regeringen att utreda om samma förändring ska göras för andra utsatta yrkesgrupper som kan anses som viktiga för det demokratiska systemet, till exempel journalister.

Straffskärpningen träder i kraft vid årsskiftet.

En undersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) utförde för några år sedan visade på att var fjärde politiker hade utsatts för hot, trakasserier eller våld på grund av sitt politiska uppdrag under 2016.