Insändare De politiska partiernas ledare har fått frågan hur man skall lösa problemet med utbildad personal inom äldreomsorgen. Svaren de gav var snarlika. Man måste göra det mera attraktivt att söka till hemtjänst och äldreboenden. Man måste höja lönerna, samt ge personalen möjlighet till vidareutbildning med full lön. Sedan måste arbetsmiljön bli bättre.

Men det finns ett problem som hotar tillgången på personal outbildad och även utbildad. Bara inom några år kommer arbetsgivarnas efterfrågan på människor som vill jobba i välfärden att vara större än tillgången. Sveriges befolkning kommer att bestå av en allt större äldre befolkning. Den arbetande befolkningen är inte tillräckligt stor för att försörja alla äldre människor, mestadels pensionärer, längre.

Om tillväxten av personal inom välfärdssektorn – alltså all verksamhet i kommunens, landstings och regioners regi fortsätter att öka snabbare än folkmängden, kommer den sektorn snart att svälja all ny arbetskraft och inte lämna utrymme för näringslivet att växa. Det är inte helt otänkbart att det blir så här.