– Vi har försökt att få träffa både politiker och tjänstemän på högsta nivå, vi har haft bokade möten som ställts in i sista sekund och sedan har vi inte hört något mer. Vi är vana vid affärsmässiga processer som bygger på en diskussion där de olika parterna försöker att förstå varandra. Någon sådan dialog, kring ett förlängt hyresförhållande, har vi inte haft, menar Regentens ägarduo Jan-Olof Andersson och Per Carlsson.

Sedan 2007 har lokalerna på Storgatan, där Kinda lärcentrum i dagsläget har sin verksamhet, hyresgästanpassats vid två tillfällen för en kostnad på cirka nio miljoner kronor. Ombyggnationerna genomfördes helt för utbildningsändamål och investeringen slogs ut över hela avtalstiden. När hyreskontraktet går ut, den 31 december 2020, har kommunen betalat av satsningen och det är bland annat med bakgrund av detta som hyresvärden Regenten ser kritiskt på kommunens flyttplaner.

– En del av argumentationen för lärcentrums lokalisering var också det centrala läget med närhet till bland annat kollektivtrafik, affärer och restauranger. Är det rimligt att kommunen investerar långsiktigt i anpassningar, betalar av summan och sedan försätter sig i en ny liknande skuld genom att flytta? Som skattebetalare tycker vi att det är vansinnigt, menar Jan-Olof Andersson och Per Carlsson.

Artikelbild

| Sedan 2007 har lärcentrums nuvarande lokaler hyresgästsanpassats för en summa på cirka nio miljoner kronor.

Fastighetsbolaget presenterade i början av december förra året en reducerad hyra från och med år 2021, utan investeringsskuld, och flera försök har gjorts för att inleda en dialog. Kommunen hävdar att anledningen till flyttplanerna är samordningsvinster med arbetsmarknads- och integrationsenheten, något som Andersson och Carlsson ser som möjligt även i de nuvarande lokalerna.

– Att Regenten har velat föra en dialog kring det här kände jag inte till förrän alldeles nyligen och varför dialogen brustit tidigare har jag ingen aning om. Nu ligger frågan på kommunstyrelsens bord och vi vill gärna höra vad Regenten har att säga, berättar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

Enligt kommunalrådet är det sista ordet långt ifrån sagt kring lärcentrums framtida lokalisering.

– När vi i koalitionen har diskuterat frågan har vi funderat på om vi inte ska se över det hela ytterligare en gång. Vi ser att vi inte vill plocka bort en av de få idrottshallar som finns i Kisa, när vi vet att behovet finns, säger Forsberg och avslutar:

Artikelbild

| "Vi är vana vid affärsmässiga processer", säger Jan-Olof Andersson och Per Carlsson som anser att dialogen med kommunen har brustit.

– När jag dessutom fick höra att Regenten vill föra en dialog känns det självklart att ta det ett varv till. Nu tänker jag att vi ska sammanföra Regenten med våra tjänstemän och sedan är det möjligt att de kalkyler vi har förändras genom dialog.