– Vi började i en väldigt blygsam skala med en grupp på omkring fem till sju personer, och det har gått lite upp och ned genom åren, men nu brukar vi ha ungefär 20 besökare. Det är väldigt roligt, berättar Inger Sandén som är en del av den så kallade Bio Kontrast-gruppen.

Det var år 2013 som bland annat Inger Sandén och hennes man Torsten tog initiativet till satsningen. I och med att biografen digitaliserades ökade möjligheterna att visa ett större utbud av filmer, filmer som anses "smalare".

– Syftet är att filmerna ska skildra olika sociala och kulturella miljöer, och att det ska handla om mänskliga relationer, berättar Sandén.

Hittills har två filmer visats, Colette och Leave No Trace, i mars och april är det The Wife och Olegs Barndom som väntar.

– Vi har en kärngrupp som alltid kommer till filmvisningarna och dessutom diskuterar filmen över en fika efteråt, och fler och fler vill vara med. Det känns som konceptet har satt sig, men det gäller att inte slå sig till ro för det utan hela tiden försöka hitta bra filmer som ger upphov till diskussion, avslutar Sandén.