Ekonomi Svenska banker har få riktlinjer och låga krav på djurskydd för sina investeringar i företag, enligt Fair Finance Guide , som granskar hur hållbara bankernas investeringar är.

Både Danske Bank och SEB saknar helt krav på djurskydd, medan Skandiabanken och Nordeas verksamhet endast följer 3 procent av kraven, som bland annat rör möjligheten att få böka fritt och frihet från smärta och rädsla. Handelsbanken (7 procent) och Swedbank (10 procent) är något bättre medan Länsförsäkringar (27 procent) är bäst bland de större bankerna.

Listan toppas dock av Ekobanken (100 procent) och JAK Medlemsbank (95 procent).

Flera banker har däremot höjt flera av sina andra krav. Stora förändringar har till exempel skett när det gäller skatteflykt och vapenexport. Även miljökraven har ökat, men bankernas investeringar i fossil energi överstiger alltjämnt satsningarna på förnybar energi, enligt guiden.