Insändare Storebro centrum ska nu få en multiarena, även kal­lad näridrottsplats som ska byggas mittemot Ica nära, med återvinningsstationen som närmaste granne.

En multiarena är tänkt att skapa en naturlig samlingsplats där alla, oavsett ålder kan inspireras till spontan lek och motion. Genom multiarenan skapas förutsättningar för fysisk aktivitet och det skapar förhoppningsvis god integration och samhörighet i området.

Vimarhem som ska bygga detta integrationsprojekt får bidrag från Boverket på 531 250 kr och lika mycket står Vimarhem för.

Anledningen till bidraget är att Storebro är klassat som ett socioekonomiskt område. Vad betyder då detta? Det kan ha många olika betydelser, beroende på var i landet man bor men det kan innebära att personer som bor i området är dåligt utbildade, man har det dåligt ekonomiskt ställt och det råder hög arbetslöshet vilket i sin tur kan leda till utanförskap och segregation.

Integrationsprojektet låter ju onekligen bra och intressant men varför bygga just där? Varför kan man inte, om man nu ska bygga en näridrottsplats, bygga där nuvarande fotbollsplan ligger, mittemot Kvillgården och integrera projektet med lekparken som redan finns där. Se till att även lekområdet får en uppfräschning. Köp in nya saker som studsmatta, klätterställning, klättervägg och så vidare. Bygg ut fotbollsplanen ner mot Stångån. Sätt ut grillplatser och bänkar, strategiskt placerade så att föräldrarna har uppsikt över sina barn samtidigt som de kanske sitter och grillar. Det är nog bra mycket trevligare att ha en skuggig björkdunge som granne än en nerskräpad återvinningsstation.

All heder åt integrationsprojektet men den allra viktigaste åtgärden som inte får glömmas bort är att de som kommit till vårt land och till Storebro, får ett arbete så att de blir självförsörjande. Då minskar segregation och utanförskap och integrationen i vårt samhälle ökar.

Det är bra mycket viktigare än att springa omkring, sparka och leka med en boll.