Ruben Öberg, va-chef på Västerviks Miljö & Energi, förklarar att det berodde på att ventiler, som enligt kartan över ledningsnätet skulle vara öppna, faktiskt var stängda.

– Det kan vara så att de någon gång i historien har stängts, förmodligen för en underhållsåtgärd, och sedan har man glömt att öppna dem igen. Men det har ändå fungerat eftersom vattnet har kommit någon annanstans ifrån, säger han.

Att spola rent ledningsnätet är, förklarar han, en viktig åtgärd för att spola loss föroreningar och göra att det blir en bättre kvalitet på dricksvattnet.

– Det gör också att vi kan göra en noggrann kontroll, ventil för ventil, och nu ska det hela vara åtgärdat igen.