Insändare Bra att det krävs legitimation i förskola, fritidshem och skola. Läser i Vimmerby tidning att bara 21 procent har pedagogisk utbildning av fritidspersonalen. Målet för längesedan var att all förskolepersonal skulle vara utbildade förskollärare. Barnskötare skulle fasas ut. Hur gick det då? Magplask!

Varför? Jo, trots att Lärarförbundet aviserat för flera år sedan att många pedagoger kommer att saknas i framtidens förskola, fritidshem och skola så har det hänt för lite.

När visioner byggs av politiker och tjänstemän och de inte har förankrat det ute i verksamheterna i verkligheten, då blir det lätt magplask.

Varför? Jo, det finns en del självklara anledningar: Politiker på lokal och central nivå har nonchalerat utmaningen så länge. Elevunderlaget har ökat, en del kunde vi se i statistiken, en del bara hände.

Mitt förslag: Kommunen måste ligga i framkant. Stötta och hjälpa de som vill vidareutbilda sig. Höja lönerna för pedagoger, speciellt de som har legitimation redan. Ta vara på det humankapital som finns och förvalta det väl. Både kommun och fackförbund har ett stort ansvar för sina arbetstagare/medlemmar. Lyssna på dem.

Sjukskrivningarna ökar, många byter yrke, arbetsglädjen tryter, förskolechefer/rektor orkar inte stötta och driva. Stressen ökar hos alla. Jag vet att vi har högskoleutbildningar här i kommunen. Barnskötarutbildning finns på folkhögskolan. Mycket bra! Men under tiden haltar det ute i verksamheterna. Har vi en, två utbildade förskolelärare per avdelning så är det tursamt. Vi som har utbildning får ta ett stort ansvar för att uppfylla de krav läroplan ställer, på oss och på arbetslaget. Vi vill ta emot VFU- elever, framtidens pedagoger, men få mäktar med i den redan ansträngda verksamheten.

Så vad gör vi under tiden? Väntar på bättre tider, kämpar på så gott vi kan, löser det mesta trots sömnlösa nätter, tårar och pedagogiska dilemman. Vi väntar på kollegor med utbildning, färre barn/elever i våra grupper, chefer som har pondus och vågar stå upp för ”sin” verksamhet. Detta så att vi på riktigt kan anta utmaningen i att lägga grunden för det livslånga lärandet, som börjar i förskolan. Alla barn/elever har rätt till utbildade pedagoger.