I mitten av april släppte Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet en rapport som visar att kvinnor med funktionsnedsättning har inkomster som inte räcker till försörjning. Agneta Lindqvist, ordförande i Funktionsrätt Östergötland, känner igen problemet.

– Människor med funktionsnedsättning har större svårigheter än andra, och kvinnor med funktionsnedsättning har ännu större svårigheter, berättar Agneta Lindqvist.

Funktionsrätt Östergötland är en samarbetsorganisation som arbetar för ett samhälle där funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom inte ska vara hinder för att leva bra liv. En av organisationens viktigaste frågor är rätten till arbete, och för Agneta är det en hjärtefråga.

Artikelbild

| Nu är Agneta Lindqvist ordförande för Funktionsrätt Östergötland, där hon arbetar med frågor på länsnivå.

– De som vill och kan jobba måste få möjlighet till det.

Att ha rätt till arbete är inte detsamma som att ha en skyldighet att arbeta. För många av de som Funktionsrätt Östergötland företräder är arbete en omöjlighet. Så hade det kanske varit för Agnetas dotter Carolina, om hon varit vid livet.

– 1982 fick jag en dotter som hade cystisk fibros. Hon lever inte längre, säger Agneta.

Dotterns sjukdom var Agnetas ingång till engagemanget för personer med funktionsnedsättning. Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som innebär att körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska.

Artikelbild

| Rapporten som släpptes i april visar att trots en stark konjunktur och många åtgärder har förutsättningarna för personer med nedsatt arbetsförmåga att få ett jobb förändrats lite över tid.

– De som har cystisk fibros producerar ett segt slem där bakterier trivs, man får ofta lunginflammation och till slut tar lungorna stryk.

1993 fick Carolina nya lungor och ett nytt hjärta.

– Hon fick tre jättebra år där hon var hyfsat frisk.

Carolina hade antagligen inte kunnat arbeta som vuxen. Men annorlunda är det för många med funktionsnedsättningar.

– Personer med funktionsnedsättningar kan ha allt från syn- eller hörselnedsättningar till hjärtsjukdomar eller diabetes. Det finns de som är fullt fungerande ute i arbetslivet, och de som kan arbeta med anpassning.

Rapporten som Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet släppte 15 april visar att det är just kvinnor som drabbas på arbetsmarknaden, även om män också har det svårt att komma ut i arbete. Rapporten visar att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten. Kvinnor med funktionsnedsättning arbetar också mer deltid, och är mer långtidsarbetslösa.

– Det finns mycket att göra. Vi måste få in funktionshindersperspektivet i allt vi jobbar med.

Agneta tycker att det måste göras mer för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Och att jämställdhetsperspektiv och funktionshinderperspektiv måste samverka för att nå så bra resultat som möjligt. Ett exempel på arbetstillfällen är ett projekt som Agneta och Funktionsrätt Östergötland arbetar med: ledsagarservice.

– Personer med en funktionsnedsättning hjälper patienter på sjukhuset från sjuktransporten till den vårdenhet de ska till. Det här är ett sätt att skapa arbete, ett arbete som behövs.

Många som inte får ett arbete lever ekonomiskt knapra liv. Bland annat kan personer mellan 19 och 29 år få aktivitetsersättning av Försäkringskassan, på 8 641 kronor, som kan kombineras med andra ersättningar som bostadsersättning eller handikappersättning.

– Vad är det att leva på? Du kan inte flytta hemifrån med de pengarna.

Efter 29-årsdagen är det sjukersättning som gäller.

– Den här gruppen av människor tillhör de fattigaste vi har i Sverige. De är fattigare än fattigpensionärerna.

Agneta ser att det finns många bra projekt i Östergötland, men vägen till målet är fortfarande lång.

– Det här handlar om mänskliga rättigheter. Jag tror att vi får en bättre värld om vi möter varandra, och då måste alla människor inkluderas.

Rapporten visar på brister i ekonomisk jämställdhet, men i den föreslås även åtgärder. Exempelvis att stöd till personer med funktionsnedsättning ska samordnas och moderniseras så att det inte blir som i dag, att män har större tillgång till stöd än kvinnor. Arbete med att förändra attityderna på arbetsmarknaden är också viktigt för att främja kvinnor med funktionsnedsättning, som ofta upplever diskriminering. Agneta ser att arbetet för jämlikhet går framåt sakta men säkert.

– Jag kommer att fortsätta jobba för att våra frågor ska lyftas, säger Agneta Lindqvist.