Fred. Olsens vindkraftsplaner mellan Horn och Hycklinge som planeras till 44 verk med en höjd på 300 meter i Gröninge har efter mötet med 150 personer och åtta av nio av Kindas partier på plats i Höganlid i Hycklinge förra veckan grusats rejält.

Av de åtta partierna på plats i Hycklinge sa samtliga nej till Fred. Olsens vindkraftpark. Till skaran av nej har även miljöpartiet, som var förhindrade att deltaga på möte, anslutet sig. Enda partiet som kan tänka sig vindkraft i området var kristdemokraterna. Enligt ny statistik från Energimyndigheten är det i Västra Götaland som vindkraftverken har vuxit upp med kraft. Totalt har länet 567 vindkraftverk, vilket är nästa en femtedel av det totala antalet vindkraftverk i landet.

– Det fortsätter att byggas många vindkraftverk. Bara de tio senaste har antalet verk tredubblats och effekten mer än åttadubblats, säger Marcus Selin, handläggare på Energimyndigheten, till Nyhetsbyrån. Siren.

Västra Götaland hade också den största elproduktionen i fjol. Den uppgick till drygt 2 terrawattimmar (TWh). Totalt i Sverige producerades 17,6 TWh vindkraftsel 2017, vilket är den största helårsproduktionen någonsin.

I Östergötlands län fanns i slutet av förra året 141 vindkraftverk. Lägst antal vindkraftverk finns i Västmanland där det byggts tre stycken.