Det är Swedbank och Sparbankerna samt LRF Konsult som står bakom den årliga rapporten Lantbruksbarometern. På deras uppdrag har SIFO tillfrågat 1 000 lantbrukare om det ekonomiska läget i branschen. Resultatet visar att den upplevda lönsamheten har försämrats med 35 procentenheter det senaste året. Det innebär att endast tre av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är god eller mycket god.

– Torkan som drabbade landet under 2018 och ledde till brist på foder återspeglas starkt i årets barometer. Lönsamheten har sjunkit markant för många, säger Therese Rödin Georgsson på LRF Konsult i Vimmerby.

Den lokala producenten Håkan Jonsson som driver Håkans Glada Utegrisar bekräftar den bilden.

– När jag skrev nytt kontrakt på foder i september förra året för ett år framåt var prishöjningen 23 procent. Kostnaderna för att köpa in strö har samtidigt nästan dubblerats, så det är klart att det sätter sina spår, säger Håkan Jonsson som liksom många andra i branschen fått vända sig till banken för att kunna hantera läget.

– Vi har märkt att många begär om amorteringsbefrielse och vi poängterar även att man ska vara noga med att hålla koll på sitt resultat så man är medveten om vad som kostar och vart bäst möjligheter till intäkter finns, säger Marianne Gunnarsson på Vimmerby Sparbank.

Rapporten visar dock att det finns en framtidstro och redan nästa år tror en majoritet på bättre lönsamhet. Inte minst med tanke på att efterfrågan på svenskt kött stadigt ökar.